Obchodní podmínky / GDPR

Milí zákazníci, děkujeme za váš zájem o Hotel Ametyst.

 

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti Hotel Ametyst s.r.o., IČO: 497 088 72, se sídlem Jana Masaryka 523/11, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 111091.

Provozujeme webové stránky www.hotelametyst.cz, prostřednictvím kterých si můžete coby kupující objednat ubytovací služby hotelu.

 

 

Rezervační podmínky

 

Informace o ceně
Cena je včetně snídaní a DPH. Městský poplatek 50 Kč (2 EUR) na osobu a noc není zahrnut v ceně. 

 

Storno podmínky.

Zrušení rezervace v hotelu Ametyst je třeba provést NEJPOZDĚJI 48 hodin před předpokládaným datem příjezdu. V případě, že v den začátku pobytu nedorazíte, bude Vám účtován poplatek 100% z celkové ceny rezervace.

STORNO PODMÍNKY pro nevratné rezevace: Celková cena rezervace, s výjimkou transferů a dalších příplatků, bude hotelem účtována v den rezervace a je nevratná. Vezměte prosím na vědomí, že v případě zrušení, změny nebo nedojezdu je účtována celková cena rezervace s výjimkou příplatků.

Jak zrušit pobyt:

Potvrzení, které obdržíte emailem po dokončení Vaší rezervace, bude obsahovat také návod ohledně možnosti online zrušení rezervace. Chcete-li zrušit rezervaci, musíte ji zrušit přímo online prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který obdržíte krátce po provedení rezervace, nebo se případně obraťte na rezervační oddělení hotelu, které vám zrušení rezervace potvrdí.  

 

Doplňující informace:

Domácí mazlíčci jsou povoleni. Maximální hmotnost Vašeho mazlíčka je 35 kg. Poplatek za mazlíčka je 500 CZK/noc.

Poplatek za parkování je 500 CZK/noc. Rezervace je nutná předem. 

 

 

 

 

Provozovatelem a poskytovatelem ubytovacích služeb hotelu AMETYSt společnost:

Hotel Ametyst, s.r.o.

IČO: 497 08 872

se sídlem na adrese: Jana Masaryka 523/11, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111091.

Adresa elektronické pošty: info@hotelametyst.cz

Telefonní číslo: +420 222 921 921;

 

 

Zásady zpracování osobních údajů -správce osobních údajů, subjekt údajů, zpracovatel

Správcem osobních údajů -je společnost Hotel Ametzst s.r.o nakládající s daty rezervujících zákazníků.

Zpracovatelem osobních údajů – je společnost Bookolo system s.r.o., která prostřednictvím aplikace Booking Engine zpracovává rezervace a data poskytuje Správci. 

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.

 

 

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen 'Google'). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použit plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvnich podmínkách společností Google

 

COOKIES

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES


Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

 

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

 

V následující tabulce naleznete jaké druhy souboru cookies využíváme.

 

Vydavatel/ Název cookie
Typ
Trvanlivost
Popis
php
(PHPSESSID)
Essential
může se lišit
 
Google Analytics
(_ga,_gid,_gat)
Analytical, Tracking
persistent
persistent
persistent
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.
 

 

 

NASTAVENÍ COOKIES
Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.

Nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto cookies nemůže web správně fungovat.

Statistické cookies

Tyto soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci spolupracují s webovými stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace, jako jsou stránky, které jste navštívili, a odkazy, na které jste klikli.

Reklamní cookies

Tyto soubory cookies se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami a k prezentování uživatelů přislušných a poutavých reklam, které by mohly být zajímavé, a k omezení frekvence těchto reklam.

Zavřít

Rychlá a snadná rezervace na pár kliknutí.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.